Tải ứng dụng Tiện ích Marketing Trung tâm hỗ trợ Tổng đài hỗ trợ: 1900886633 Trao yêu thương 125,970,699 đ Đăng nhập Đăng ký
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ ỦNG HỘ QUỸ
THỜI GIAN MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ
07-01-2021 tranchi Trần Thị Kim Chi Đã ủng hộ 13,376 đ từ chuyển tiền
24-12-2020 Xuanhong888 Trần xuân Hồng Đã ủng hộ 3,000 đ từ chuyển tiền
06-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
05-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
04-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
03-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
02-10-2020 Ngochieu3108 Phạm Ngọc Hiếu Đã ủng hộ 216,000 đ từ chuyển tiền
02-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
01-10-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
30-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
29-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
28-09-2020 MrLinhVIP Tran Trong Linh Đã ủng hộ 143,000 đ từ chuyển tiền
28-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
27-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
26-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
25-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
24-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
23-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
22-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
21-09-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền