Tải ứng dụng Tiện ích Marketing Trung tâm hỗ trợ Tổng đài hỗ trợ: 1900886633 Trao yêu thương 70,565,123 đ Đăng nhập Đăng ký
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ ỦNG HỘ QUỸ
THỜI GIAN MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ
12-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
11-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
10-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
09-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
08-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
07-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
06-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
05-08-2020 Tructhanh6879 Lê Thụy Thanh Trúc Đã ủng hộ 9,000 đ từ chuyển tiền
05-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
04-08-2020 Tructhanh6879 Lê Thụy Thanh Trúc Đã ủng hộ 9,000 đ từ chuyển tiền
04-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
03-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
02-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
01-08-2020 juliaho Hồ Thị Quỳnh Hoa Đã ủng hộ 9,000 đ từ chuyển tiền
01-08-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
31-07-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
30-07-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
29-07-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
28-07-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền
27-07-2020 CongTy Công Ty Đã ủng hộ 1,000,000 đ từ chuyển tiền